Verksamhetslogik

by E-plikt RSS on

E-plikt RSS E-plikt RSS

I vägledningen beskrivs vad verksamhetslogik är, några varianter på den och hur den kan tas fram samt att den i första hand är till för planering, uppföljning och utvärdering. Särskild tonvikt läggs på att verksamhetslogiken kan användas i flera olika sammanhang, inte bara när en aktör ska verka för ett slutmål. Verksamhetslogik kan vara till stöd när flera aktörer ska samverka för att nå ett...

Written by: E-plikt RSS

Integritetsinställningscenter

Avsluta ditt konto?

Ditt konto kommer att avslutas och all din data kommer att raderas permanent och kan aldrig återskapas. Är du säker på att du vill fortsätta?