Verksamhetslogik

by E-plikt RSS on

E-plikt RSS E-plikt RSS

I vägledningen beskrivs vad verksamhetslogik är, några varianter på den och hur den kan tas fram samt att den i första hand är till för planering, uppföljning och utvärdering. Särskild tonvikt läggs på att verksamhetslogiken kan användas i flera olika sammanhang, inte bara när en aktör ska verka för ett slutmål. Verksamhetslogik kan vara till stöd när flera aktörer ska samverka för att nå ett...

Written by: E-plikt RSS