Utvecklad styrning och kontroll

by E-plikt RSS on

E-plikt RSS E-plikt RSS

Ekonomistyrningsverket (ESV) har haft i uppdrag att lämna förslag till förordningsändringar utifrån de bedömningar som ESV har redovisat i en tidigare rapport (ESV 2017:65). ESV föreslår följande ändringar i förordningen (2007:603) om intern styrning och kontroll:  En bestämmelse införs i 2 § om att intern styrning och kontroll är myndighetsledningens process. En ändring införs i 2 § om att den...

Written by: E-plikt RSS

Integritetsinställningscenter

Avsluta ditt konto?

Ditt konto kommer att avslutas och all din data kommer att raderas permanent och kan aldrig återskapas. Är du säker på att du vill fortsätta?