Utvecklad styrning och kontroll

by E-plikt RSS on

E-plikt RSS E-plikt RSS

Ekonomistyrningsverket (ESV) har haft i uppdrag att lämna förslag till förordningsändringar utifrån de bedömningar som ESV har redovisat i en tidigare rapport (ESV 2017:65). ESV föreslår följande ändringar i förordningen (2007:603) om intern styrning och kontroll:  En bestämmelse införs i 2 § om att intern styrning och kontroll är myndighetsledningens process. En ändring införs i 2 § om att den...

Written by: E-plikt RSS