Underlag till statens finansiella sparande – 2017 kvartal 4

by E-plikt RSS on

E-plikt RSS E-plikt RSS

Resultatet av den preliminära beräkningen fjärde kvartalet 2017 visar ett positivt finansiellt sparande på 6 miljarder kronor. Jämfört med fjärde kvartalet föregående år försämrades det finansiella sparandet med 3 miljarder kronor. Inkomsterna ökade med knappt 12 miljarder kronor medan utgifterna ökade med 15 miljarder kronor. För helåret 2017 ökade det finansiella sparandet med 68 miljarder...

Written by: E-plikt RSS

Integritetsinställningscenter

Avsluta ditt konto?

Ditt konto kommer att avslutas och all din data kommer att raderas permanent och kan aldrig återskapas. Är du säker på att du vill fortsätta?