Underlag till statens finansiella sparande – 2017 kvartal 4

by E-plikt RSS on

E-plikt RSS E-plikt RSS

Resultatet av den preliminära beräkningen fjärde kvartalet 2017 visar ett positivt finansiellt sparande på 6 miljarder kronor. Jämfört med fjärde kvartalet föregående år försämrades det finansiella sparandet med 3 miljarder kronor. Inkomsterna ökade med knappt 12 miljarder kronor medan utgifterna ökade med 15 miljarder kronor. För helåret 2017 ökade det finansiella sparandet med 68 miljarder...

Written by: E-plikt RSS