Tjänster

Granskning

Granska jobbar för dig med att förtydliga, förenkla, förändra och förbättra:
1. Vi undersöker statusen för uppfyllelse av krav, behov och förväntningar.
2. Med analysen som grund fastställs behovet av förändring och förbättring.
3. Därefter införs mål, planer, metoder, processer och systematik som förbättrar din verksamhet och din organisations resultat med devisen att det ska vara lätt att göra rätt.

Ledningssystem

Vi är din avdelning för arbetsmiljö, kvalitet och miljö i ditt ledningssystem.
Du kan ägna tiden åt din kärnverksamheten så tar vi hand om stödprocesserna.