Tjänstepriserna oförändrade under fjärde kvartalet 2017

by www.scb.se on

www.scb.se - Statistiknyheter www.scb.se

Tjänsteprisindex var oförändrat mellan tredje och fjärde kvartalet 2017. Motsvarande förändring mellan andra och tredje kvartalet var en nedgång med 0,1 procent. Sedan fjärde kvartalet 2016 har tjänstepriserna stigit med 1,2 procent. Motsvarande årstakt föregående kvartal var en uppgång på 1,7 procent.

Written by: www.scb.se