Tidsserier, statens budget m.m. 2017

by E-plikt RSS on

E-plikt RSS E-plikt RSS

Tidsserier, statens budget m.m. 2017 ingår i Sveriges officiella statistik. Statistiken beskriver det slutliga utfallet för inkomster, utgifter och saldo på statens budget. Statistiken beskriver också viss annan central information som rör statens finanser i form av statistiska tabeller. Tabellerna omfattar som regel utfall för år 1995–2017. Statistiken avser löpande priser. Alla rubriker på...

Written by: E-plikt RSS

Integritetsinställningscenter

Avsluta ditt konto?

Ditt konto kommer att avslutas och all din data kommer att raderas permanent och kan aldrig återskapas. Är du säker på att du vill fortsätta?