Stötdämpande golv minskar fallskador bland äldre

by Karlstads universitet on

forskning.se Karlstads universitet

I början av maj disputerade Johanna Gustavsson, forskare på Centrum för personsäkerhet på Karlstads universitet, på avhandlingen ”Effekter av stötdämpande golv”, där hon forskat om effekterna av stötdämpande golv på vårdboende.

Fallskador bland äldre utgör, förutom stort lidande för de drabbade, också en stor kostnad för samhället, uppskattningsvis tjugofem miljarder kronor per år.

För de sköra äldre som bor på särskilt boende är fallskaderisken extra stor och det finns idag inga förebyggande metoder som visat på varaktig minskning av fallskador för denna grupp. Principen att använda stötdämpande material för skademinskning har tidigare använts inom många områden, såsom krockkuddar och cykelhjälmar.

Påverkar inte risken att falla
Johanna Gustavssson har undersökt den avsedda skadeförebyggande effekten av ett stötdämpande golv, men också eventuell påverkan på risken att falla.

– När en ny intervention implementeras är det viktigt att titta på helheten, att undersöka vad som påverkas förutom det som avses med åtgärden, säger Johanna Gustavsson, forskare på Centrum för personsäkerhet.

Både personal och boende har intervjuats om sina upplevelser av golvet.

– I intervjuerna med de boende framkom att de uppskattade golvet som de kände sig skyddade av, säger Johanna Gustavsson. Arbetsmiljön påverkades på ett flertal sätt och golvet visade sig både underlätta och öka belastningen för personalen.

Även om vissa frågetecken kring effekten kvarstår så visar resultaten att stötdämpande golv kan minska risken för skada vid fall med ca 60 procent utan att påverka fallrisken. Studien visar också att ljudnivån dämpades, något som uppskattades av både personal och boende och var en faktor som underlättade acceptansen av den nya miljön.

Kontakt:
Johanna Gustavsson, johanna.gustavsson@kau.se

Inlägget Stötdämpande golv minskar fallskador bland äldre dök först upp på forskning.se.

Written by: Karlstads universitet

Integritetsinställningscenter

Avsluta ditt konto?

Ditt konto kommer att avslutas och all din data kommer att raderas permanent och kan aldrig återskapas. Är du säker på att du vill fortsätta?