Småhuspriserna fortsätter upp i flertalet län

by www.scb.se on

www.scb.se - Statistiknyheter www.scb.se

Småhuspriserna steg med nästan 1 procent under den senaste tremånadersperioden november 2017 – januari 2018, jämfört med den föregående perioden augusti – oktober 2017. På årsbasis, senaste tremånadersperioden jämfört med motsvarande period ett år tidigare, har priserna stigit med nästan 9 procent.

Written by: www.scb.se