Så blir chefen mer närvarande på distans

by Karin O'Mahony on

Chef Karin O'Mahony

Videokonferens och Skype i all ära. Nu kommer nästa version – en helt ny teknisk lösning för distansmöten med en robot som även kan vara socialt närvarande genom huvudrörelser och ansiktsuttryck. Den kallas Tebot och har visat sig öka tilliten mellan mötesdeltagarna

Written by: Karin O'Mahony