Prognos juni 2018

by E-plikt RSS on

E-plikt RSS E-plikt RSS

Ekonomistyrningsverkets prognos visar att högkonjunkturen i svensk ekon­omi når sin topp i år och att BNP-till­växt­en bromsar in nästa år. Satsningarna i de sen­aste bud­getarna bidrar till att de offentliga ut­gift­erna ökar markant i år trots att utgifterna för flyk­ting­mottagandet faller kraftigt. Skatte­in­täkt­erna ökar långsammare i år jäm­fört med förra året eftersom flera skattebaser...

Written by: E-plikt RSS

Integritetsinställningscenter

Avsluta ditt konto?

Ditt konto kommer att avslutas och all din data kommer att raderas permanent och kan aldrig återskapas. Är du säker på att du vill fortsätta?