Ökad produktion inom näringslivet i december

by www.scb.se on

www.scb.se - Statistiknyheter www.scb.se

Produktionsvärdeindex för totala näringslivet ökade med 5,3 procent i december 2017 jämfört med december föregående år, i kalenderkorrigerade tal. Jämfört med november minskade produktionen med 1,0 procent, i säsongrensade tal. Under fjärde kvartalet 2017 (oktober till december), jämfört med motsvarande period föregående år, ökade produktionen med 5,8 procent i kalenderkorrigerade tal.

Written by: www.scb.se

Integritetsinställningscenter

Avsluta ditt konto?

Ditt konto kommer att avslutas och all din data kommer att raderas permanent och kan aldrig återskapas. Är du säker på att du vill fortsätta?