Oförändrad hushållskonsumtion i maj

by www.scb.se on

www.scb.se - Statistiknyheter www.scb.se

Mellan april och maj var hushållens konsumtion oförändrad i säsongrensade tal. Under senaste tremånadersperioden ökade konsumtionen med 1,9 procent, i säsongrensade tal, jämfört med föregående tremånadersperiod. Hushållskonsumtionen ökade med 3,7 procent under maj 2018 jämfört med motsvarande månad föregående år, i kalenderkorrigerade tal.

Written by: www.scb.se

Integritetsinställningscenter

Avsluta ditt konto?

Ditt konto kommer att avslutas och all din data kommer att raderas permanent och kan aldrig återskapas. Är du säker på att du vill fortsätta?