Nytt forskningscenter om hållbar logistik

by Kent Olofsson on

Inköp24 Kent Olofsson

Örebro University Center for Research in Sustainable Logistics, Orulog, är namnet på ett forskningscenter som just slagit upp portarna i Örebro. Centret ska i första hand forska om logistik, policy och teknologi och förhoppningsvis hitta nya infallsvinklar när det gäller hållbar logistik.

– Det är ofta i gränsytorna som idéer växer fram. Det kan handla om artificiell intelligens och nya sätt att organisera verksamheter, men också om helt andra saker som i dag ligger bortom vår uppfattningshorisont, säger professor Frans Prenkert, vetenskaplig ledare för Orulog.

I centret ska forskning från flera akademiska ämnen vid universitet samlas och det ska även finnas ett nära samarbete med olika företag.

– Jag ser ingen motsättning i ett akademiskt intresse och relevansen för näringslivet. Det kan vara så att ett specifikt resultat är mer betydelsefullt för någon av parterna. Men utan kopplingen förlorar man den dynamik som krävs för att driva utvecklingen framåt – såväl akademiskt som affärsmässigt, säger Frans Prenkert.

Ett av de företag som är med i samarbetet är Närkefrakt och där menar man att forskningscentret är viktigt för hela regionen.

– Det här är oerhört viktigt för oss som företag men också för regionen som helhet för att utvecklas som logistikregion. Vi letar alltid efter kompetens och Orulog lägger grunden för mycket viktiga utbildningar som exempelvis civilingenjörsutbildningen i industriell ekonomi, säger Närkefrakts vd Fredrik Öjdemark.

Inlägget Nytt forskningscenter om hållbar logistik dök först upp på Inköp24.

Written by: Kent Olofsson

Integritetsinställningscenter

Avsluta ditt konto?

Ditt konto kommer att avslutas och all din data kommer att raderas permanent och kan aldrig återskapas. Är du säker på att du vill fortsätta?