Mjölksyrabakterier får svåra sår att läka snabbare

by Uppsala universitet on

forskning.se Uppsala universitet

Behandling av stora och kroniska sår är ett område som idag drar stora resurser. Många har försökt hitta lösningar på sårproblematiken, men inte lyckats. Effektiva teknik som ökar sårläkning finns för närvarande inte. Istället begränsas behandlingen till rengöring och omläggning av sår, samt antibiotika mot sårinfektioner.

Forskarna som är först i världen med den nya teknologin för accelererad sårläkning, menar att den har förutsättningar att förändra mycket inom området biologiska läkemedel.

– Vi har utvecklat en läkemedelskandidat, ett nästa generations biologiskt läkemedel och kan nu visar fantastiskt fina resultat på accelererad sårläkning hos möss, säger Mia Phillipson, professor vid institutionen för medicinsk cellbiologi, avdelningen för integrativ fysiologi, Uppsala universitet.

Mjölksyran sänker pH:t i såret
Accelerationen av läkningsprocessen bygger på förändringar i mikromiljön i såret som ändrar beteendet och funktionen av specifika immunceller. Med den utvecklade tekniken kan forskarna öka nivån av en chemokin, CXCL12 under tillräckligt lång tid för att få effekt – både genom lokal kontinuerlig produktion direkt i såret, men också av att mjölksyran från bakterierna sänker pH:t och därmed hämmar nedbrytningen.

– Chemokinen CXCL12 är ett protein som uppregleras vid skada för att locka dit och instruera immunceller att påbörja sårläkningen. Genom att öka nivån CXCL12 ytterligare, rekryteras fler och mer specialiserade immunceller till såret och driver läkningsprocessen snabbare, säger Mia Phillipson.

Studier på grisar
Den starka effekten på sårläkning bevisas i friska möss och även i två experimentella modeller av diabetes och i en modell med dålig blodcirkulation i benen samt i en modell med human hud där ytliga sår görs innan behandling.

– Vi såg tydliga skillnader på kompositionen av immunceller i såret och dessutom började immuncellerna producera TGFß som ökar sårläkningen tidigare och i högre koncentrationer.

– Behandlingen var lokal i såret utan att påverka resten av kroppen. Det här är oerhört spännande medicinskt, vi har en teknologi som fungerar och förstår mekanismen, hur det fungerar i sår. Nu väntar studier i en grismodell, säger Mia Phillipson.

Fler sår med äldre befolkning

Effektiv teknik för att accelerera sårläkning finns inte inom vården idag. Behandling av svåra och kroniska sår består av rengöring och omläggning av , samt antibiotika när infektioner uppstår. De substanser som ligger i sena kliniska prövningar är traditionella, proteinbaserade biologiska läkemedel i gruppen tillväxtfaktorer, men det har varit svårt att få dem tillräckligt effektiva, samtidigt som behandlingen blir väldigt kostsam. Med åldrande population, förekomst av kroniska sjukdomar som diabetes samt spridning av antibiotikaresistens kan en behandling som får såren att läka snabbare göra stor skillnad, menar forskarna. Istället begränsas behandlingen till rengöring och omläggning av sår, samt antibiotika mot sårinfektioner.

Kontakt:
Mia Phillipson, Mia.Phillipson@mcb.uu.se, 018-471 4419, 070-345 50 72

Studien:
Accelerated wound healing in mice by on-site production and delivery of CXCL12 by transformed lactic acid bacteria, Vågesjö et al. (2018). PNAS.

Written by: Uppsala universitet

Integritetsinställningscenter

Avsluta ditt konto?

Ditt konto kommer att avslutas och all din data kommer att raderas permanent och kan aldrig återskapas. Är du säker på att du vill fortsätta?