Minskad hushållskonsumtion i december

by www.scb.se on

www.scb.se - Statistiknyheter www.scb.se

Mellan november och december 2017 minskade hushållens konsumtion med 0,5 procent i säsongrensade tal. Under senaste tremånadersperioden ökade konsumtionen med 0,6 procent, i säsongrensade tal, jämfört med föregående tremånadersperiod. Hushållskonsumtionen ökade med 2,4 procent under december 2017 jämfört med motsvarande månad föregående år, i kalenderkorrigerade tal.

Written by: www.scb.se

Integritetsinställningscenter

Avsluta ditt konto?

Ditt konto kommer att avslutas och all din data kommer att raderas permanent och kan aldrig återskapas. Är du säker på att du vill fortsätta?