Människorna bakom algoritmen

by Kajsa Langer on

Nyheter från Malmö universitet Kajsa Langer

I studien 'bakom algoritmen' försöker Jakob Svensson bidra till att minska den rådande kunskapsluckan genom att applicera sociologiska frågeställningar på ett annars så teknologiskt fenomen.

Written by: Kajsa Langer