Bra kommunikation ger grönare transporter

by Kent Olofsson on

Inköp24 Kent Olofsson

Både köpare och leverantörer av logistiktjänster vill ofta ha så gröna lösningar som möjligt, men brister i kommunikationer gör det svårt att nå dit. Det menar Amer Jazairy, forskare inom hållbar logistik vid Högskolan i Gävle, som undersökt saken.

– I nyheterna framställs ofta transportörerna som miljöbovarna, men vår forskning visar att en stor del av ansvaret också ligger hos logistikköparna. De väljer transportör och vilka alternativ de vill ha och betala för. Om de inte vill så blir det ingen affär.

Att ställa högre krav på miljövänliga transporter vid upphandlingarna är ett sätt att få miljövänligare transporter, men det gäller att veta vilka krav som är rimliga att ställa också menar Amer Jazairy.

– Om man ställer flexibla krav och är öppen för att förhandla om dessa krav med transportören kan man nå bättre resultat. I all vår forskning ser vi att det brister i kommunikationen.

Som exempel på hur kravställningen kan missa målet pekar han på tre situationer:

  • En logistikköpare kräver ett speciellt bränsle, som man i media hört är bra. Problemet med detta är att transportören använder delade tillgångar som strategi. Den här lastbilen är också till för andra kunder och man använder ett annat bränsle, som man kommit överens med dessa om. Så om man är för specifik kan det slå tillbaka.
  • Sedan finns problemet med motstridiga krav. Köparen kräver den kortaste transporttiden, lägsta möjliga utsläpp och vill ha godset levererat imorgon. Men lägsta möjliga utsläpp kan bara uppfyllas genom att använda tåg och tåget går bara en gång i veckan. Infrastrukturen eller teknologin finns inte ännu.
  • Logistikköparen vill att transportören investerar i ett intermodalt hållbart transportsystem, men vill samtidigt bara ha ett ettårigt avtal. Transportören måste då investera och kan inte få tillbaka sin investering på den tiden. Leverantören behöver ett längre engagemang från köparen.

Inlägget Bra kommunikation ger grönare transporter dök först upp på Inköp24.

Written by: Kent Olofsson

Integritetsinställningscenter

Avsluta ditt konto?

Ditt konto kommer att avslutas och all din data kommer att raderas permanent och kan aldrig återskapas. Är du säker på att du vill fortsätta?