Antalet anställda i privat sektor ökade

by www.scb.se on

www.scb.se - Statistiknyheter www.scb.se

Under första kvartalet 2018 uppgick antalet sysselsatta i åldern 15-74 år till 5 017 000 personer, en ökning med 93 000 jämfört med samma kvartal föregående år. Sysselsättningsgraden ökade med 0,7 procentenheter till 67,4 procent. I den privata sektorn ökade antalet anställda med 89 000 till 3 014 000. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 158,8 miljoner timmar per vecka. Kalenderkorrigerat...

Written by: www.scb.se

Integritetsinställningscenter

Avsluta ditt konto?

Ditt konto kommer att avslutas och all din data kommer att raderas permanent och kan aldrig återskapas. Är du säker på att du vill fortsätta?