Anpassning till ny redovisningsstandard för statens tjänstepensionsskuld

by E-plikt RSS on

E-plikt RSS E-plikt RSS

ESV föreslår att försäkringstekniska omvärderingar av statens tjänstepensionsskuld redovisas direkt mot nettoförmögenheten i årsredovisningen för staten 2018. Redovisningsprinciperna i IPSAS 39 gäller för redovisningsenheter som redovisar en egen tjänstepensionsskuld i sin balansräkning. De tre affärsverken Luftfartsverket, Sjöfartsverket och Svenska kraftnät redovisar egna tjänstepensionsåtaga...

Written by: E-plikt RSS

Integritetsinställningscenter

Avsluta ditt konto?

Ditt konto kommer att avslutas och all din data kommer att raderas permanent och kan aldrig återskapas. Är du säker på att du vill fortsätta?