Anpassning till ny redovisningsstandard för statens tjänstepensionsskuld

by E-plikt RSS on

E-plikt RSS E-plikt RSS

ESV föreslår att försäkringstekniska omvärderingar av statens tjänstepensionsskuld redovisas direkt mot nettoförmögenheten i årsredovisningen för staten 2018. Redovisningsprinciperna i IPSAS 39 gäller för redovisningsenheter som redovisar en egen tjänstepensionsskuld i sin balansräkning. De tre affärsverken Luftfartsverket, Sjöfartsverket och Svenska kraftnät redovisar egna tjänstepensionsåtaga...

Written by: E-plikt RSS